top of page

Fotografie en Massage-Therapeut?

Ja, fotografie en massage. Zowel het kijken en beeldmaken (schilderen, tekenen, fotograferen), alswel het lijf, menselijk lichaam, masseren zijn mij met de paplepel ingegoten.

Fotografie en masseren hebben zich paralell ontwikkeld in mijn leven. Soms de één een beetje meer dan ander, maar altijd haalden ze elkaar weer in.

Beiden gaan over waarnemen, zien, verstaan en vertalen.

Ze staan naast elkaar, versterken elkaar. Beiden vormen wie ik ben en waar ik goed in ben.

bottom of page